Generella villkor hotell och dagis

Vaccinationer och smittor: Djur som kommer till oss måste vara fria från smittsamma sjukdomar och parasiter och ha fullständiga vaccinationer. Hundar måste vara vaccinerade mot valpsjuka/parvovirus (DHP) vart tredje år och mot kennelhosta (KC eller Pi) varje år. Ta alltid med och visa upp vaccinationsintyget när du lämnar hunden.

Försäkringskrav: Alla hundar måste vara fullt försäkrade (veterinärvård) under sin vistelse hos oss. Hundägare bör även ha en gällande ansvarsförsäkring med rättsskyddsmoment (vanligen via hemförsäkringen). Livförsäkring rekommenderas men är inget krav.

Om din hund blir sjuk eller skadad under vistelsen tar vi kontakt med dig eller din kontaktperson så snabbt det går. Går inte ägare/kontaktperson att nå gör vi en egen bedömning av läget och kontaktar veterinär om vi anser att det är säkrast. Vid akut sjukdom/skada tar vi alltid djuret direkt till veterinär. Alla kostnader för veterinärvård debiteras alltid djurägaren.

Om din hund orsakar skada under vistelsen kan du som djurägare bli skadeståndsskyldig gentemot tredje part. Detta gäller till exempel om din hund biter ett annat djur. Om hunden smiter och orsakar en olycka kan du som djurägare också bli medansvarig för eventuella kostnader, om det inte är klart att vi har varit försumliga och därmed orsakat olyckan. Det är därför viktigt att du har ansvarsförsäkring som del av din hemförsäkring (inte bara för hotell/dagisvistelsens skull utan även för din själsro i vardagen).

Bokningsvillkor – hunddagis

Hunddagiset är öppet helgfria vardagar. Aftnar (påskafton, midsommarafton och julafton) samt vissa klämdagar (t.ex. vid kristihimmelsfärd) håller vi stängt. Dagiset är också stängt fyra veckor på sommaren, exakta datum meddelas hundägarna under våren. Månadsavgiften förändras inte i samband med helgdagar eller semesterstängning.

Betalning: Per månad, faktura i förskott. Första fakturan ska vara betald innan inskrivningsdagen. Försenad betalning medför förseningsavgift.

Eventuella upplupna kostnader: Om det uppkommer extra kostnader under vistelsetiden (t.ex. veterinärkostnader, extra drop-in-dagar) så kommer detta tas med på din nästa faktura. Se också ovan om sjukdom/skador under dagisvistelsen.

Uppsägning av dagisplats: En månads uppsägningstid – skriftlig uppsägning förslagsvis per e-post. Avtalet upphör vid första månadsskiftet efter uppsägningstiden.

Inskolning/provperiod: Den första månaden är en provperiod. Under den här tiden kan både du och vi säga upp avtalet med bara en dags varsel, för din och andra hundars säkerhet och trygghet.

Saker som kan göra att vi tackar nej till din hund under provperioden är, till exempel:

Om du eller vi säger upp avtalet under provperioden betalar du bara för det antal dagar ni faktiskt använde.

Boka fler eller färre dagar: Om du har en halvtidsplats men ibland behöver lägga till en extra drop-in-dag går det bra i mån av plats och för en tilläggskostnad (se pris för enstaka extradagar i prislistan). Fråga alltid i förväg. Kostnaden läggs på din nästa månadsfaktura.

Om du ibland inte använder enstaka dagar betalas ingen del av avgiften tillbaka. Berätta ändå i förväg att hunden inte kommer, för vår planering.

Om du vill boka av vissa hela veckor dras dessa av från din faktura om du har bokat av dem minst en månad i förväg. OBS: gäller ej deltidshundar.

Lämning på morgonen: Hundarna lämnas mellan 06:30 och 09:00 på morgonen.

Sen/tidig hämtning: Hundarna hämtas mellan 16:00 och 18:00. Om du väljer att hämta din hund tidigare än kl 16:00 gäller ändå priset för full dag på dagis. Om du hämtar hunden senare än kl 18:00 debiteras en extra passningsavgift för varje påbörjad timme, se hundhotellets prislista.

Löptikar är välkomna, ingen extra kostnad, men under höglöpet måste de stanna hemma.

Bokningsvillkor – husdjurshotell

Bokningsavgift: När vi svarat ja till din bokningsförfrågan betalar du ett förskott om 25% av kostnaden för antal hotellnätter (gäller ej för husdjurspassning ett dygn eller kortare). När denna bokningsavgift är betald svarar vi och bekräftar att platsen är garanterad. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Innan bokningsavgiften är betald är platsen inte säkrad.

Betalning i förskott: Alla hotellvistelser ska betalas i förskott, senast två veckor innan hunden checkar in. Om du bokar mindre än två veckor innan incheckningsdatum, betala hela summan innan incheckning. Faktura skickas per e-post tillsammans med bokningsbekräftelsen. Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot din hund om betalning inte har skett innan incheckning.

Eventuell slutbetalning vid utcheckning: Om det uppkommer extra kostnader under vistelsetiden (t.ex. veterinärkostnader, löptikstillägg, maten du skickade med räckte inte) så betalar du detta innan djuret checkar ut.

Avbokning: Vid avbokning av plats mellan två veckor och två dagar innan ankomstdagen återbetalas hälften av den totala vistelsefakturan. Vid avbokning två dagar eller mindre innan ankomstdagen återbetalas ingen del av fakturabeloppet eller bokningsavgiften.

Avbokning från vår sida: om vi av någon anledning måste avboka efter att du fått bokningsbekräftelse (t.ex. fall av smittspridning eller annat som gör att vi inte kan garantera dub hunds säkerhet) får du tillbaka hela bokningsbeloppet inklusive bokningsavgift.

In- och utcheckning: Lämning och hämtning av hundar sker alltid på avtalad tid. In- och utcheckning sker tidigast 07.00 och senast 19.00.

Sen/tidig ankomst: Om du väljer att hämta din hund tidigare än vad som har avtalats så återfås ingen betalning. Om du hämtar din hund senare än vad som har avtalats debiteras extra dygnskostnad för varje påbörjat dygn. Om hunden inte hämtas inom tre dagar efter överenskommen tid debiteras därefter dubbel dygnshyra.

Löptikar är hemskt välkomna men vi måste tyvärr ta en extra avgift per dygn eftersom de behöver extra tillsyn, mer städning och separat boende. Den extra kostnaden gäller även om du inte har anmält i förväg att tiken kan komma att vara i löp men hon ändå börjar löpa under hotellvistelsen.

Kvarglömda föremål/persedlar kan hämtas upp på gården en dag/tid vi kommer överens om. Föremål kvarlämnade mer än tre månader tillfaller Bestbo gård.