Generella villkor hotell och dagis

Vaccinationer och smittor: Djur som kommer till oss måste vara fria från smittsamma sjukdomar och parasiter och ha fullständiga vaccinationer. Hundar måste vara vaccinerade mot valpsjuka/parvovirus (DHP) vart tredje år och mot kennelhosta (KC eller Pi) varje år. Katter måste vara fullvaccinerade mot kattpest och kattsnuva. För övriga djur gäller bedömning från fall till fall. Ta alltid med och visa upp vaccinationsintyget när du lämnar ditt djur.

Försäkringskrav: Hundar och katter måste vara fullt försäkrade (veterinärvård) under sin vistelse hos oss. Hundägare bör även ha en gällande ansvarsförsäkring med rättsskyddsmoment (vanligen via hemförsäkringen). För övriga djur rekommenderas full veterinärvårdsförsäkring men beroende på djurslag diskuterar vi läget från fall till fall. Livförsäkring rekommenderas men är inget krav.

Om ditt djur blir sjuk eller skadad under vistelsen tar vi kontakt med dig eller din kontaktperson så snabbt det går. Går inte ägare/kontaktperson att nå gör vi en egen bedömning av läget och kontaktar veterinär om vi anser att det är säkrast. Vid akut sjukdom/skada tar vi alltid djuret direkt till veterinär. Alla kostnader för veterinärvård debiteras alltid djurägaren.

Om ditt djur orsakar skada under vistelsen kan du som djurägare bli skadeståndsskyldig gentemot tredje part. Detta gäller framför allt hund, till exempel om din hund biter ett annat djur. Om djuret smiter och orsakar en olycka kan du som djurägare också bli medansvarig för eventuella kostnader, om det inte är klart att vi har varit försumliga och därmed orsakat olyckan. Det är därför viktigt att du har ansvarsförsäkring som del av din hemförsäkring (inte bara för hotell/dagisvistelsens skull utan även för din själsro i vardagen).

För fler detaljer, bland annat om ansvarsfördelningen vid skada, se SKKs kontraktsmall för inackordering av hund som vi utgår ifrån och signerar tillsammans på incheckningsdagen.

Löptikar/löpkattor är hemskt välkomna men vi måste tyvärr ta en extra avgift per dygn eftersom de behöver extra tillsyn, mer städning och separat boende. Den extra kostnaden gäller även om du inte har anmält i förväg att tiken/kattan kan komma att vara i löp men hon ändå börjar löpa under hotell/dagisvistelsen.

Bokningsvillkor – hunddagis

Betalning: Per månad, faktura i förskott. Första fakturan ska vara betald innan inskrivningsdagen.

Eventuella upplupna kostnader: Om det uppkommer extra kostnader under vistelsetiden (t.ex. veterinärkostnader, extra drop-in-dagar) så kommer detta tas med på din nästa faktura. Se också ovan om sjukdom/skador under dagisvistelsen.

Uppsägning av dagisplats: Två veckors uppsägningstid – skriftlig uppsägning förslagsvis per e-post.

Boka fler eller färre dagar: Om du har en halvtidsplats men ibland behöver lägga till en extra drop-in-dag går det bra i mån av plats och för en tilläggskostnad (se pris för enstaka dagar i husdjurshotellets prislista, föregående flik). Fråga alltid i förväg. Kostnaden läggs på din nästa månadsfaktura.

Om du har en heltidsplats men vill boka av vissa veckor dras dessa av från din faktura om du har bokat av dem minst två veckor i förväg. Enstaka dagar som inte används betalas inte tillbaka även om de har bokats av i förväg.

Lämning på morgonen: Hundarna lämnas mellan 07:00 och 09:00 på morgonen. Blir du försenad eller om något händer så du inte kan lämna din hund en viss dag är det viktigt att du ringer och meddelar detta så vi kan planera dagens promenader och aktiviteter.

Sen/tidig hämtning: Hundarna hämtas mellan 16:00 och 18:00. Om du väljer att hämta ditt husdjur tidigare än kl 16:00 gäller ändå priset för full dag på dagis – meddela oss i förväg så vi vet att du kommer tidigt och kan planera promenader och aktiviteter. Om du hämtar ditt husdjur senare än kl 18:00 kan vi behöva debitera en extra passningsavgift för varje påbörjad timme. Ring och berätta om du blir försenad så att vi vet.

Bokningsvillkor – husdjurshotell

Bokningsavgift: När vi svarat ja till din bokningsförfrågan betalar du ett förskott om 25% av kostnaden för antal hotellnätter. När denna bokningsavgift är betald skickar vi en bekräftelse om att platsen är garanterad. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.

Betalning i förskott: Alla hotellvistelser ska betalas i förskott, senast två veckor innan djuret checkar in. Om du bokar mindre än två veckor innan incheckningsdatum, betala hela summan innan incheckning. Faktura skickas per e-post tillsammans med bokningsbekräftelsen. Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot ditt djur om betalning inte har skett innan incheckning.

Eventuell slutbetalning vid utcheckning: Om det uppkommer extra kostnader under vistelsetiden (t.ex. veterinärkostnader, löptikstillägg, maten du skickade med räckte inte) så betalar du detta innan djuret checkar ut.

Avbokning: Vid avbokning av plats mellan två veckor och två dagar innan ankomstdagen återbetalas hälften av den totala vistelsefakturan. Vid avbokning mindre än två dagar innan ankomstdagen återbetalas ingen del av fakturabeloppet eller bokningsavgiften.

Avbokning från vår sida: om vi av någon anledning måste avboka efter att du fått bokningsbekräftelse (t.ex. fall av smittspridning eller annat som gör att vi inte kan garantera ditt djurs säkerhet) får du tillbaka hela bokningsbeloppet inklusive bokningsavgift.

In- och utcheckning: Lämning och hämtning av husdjuren sker alltid på avtalad tid. Vid sen ankomst eller förhinder är det viktigt att du ringer och meddelar detta så vi kan planera promenader och skötsel av övriga gäster. In- och utcheckning sker tidigast 07.00 och senast 19.00.

Sen/tidig ankomst: Om du väljer att hämta ditt husdjur tidigare än vad som har avtalats så återfås ingen betalning. Om du hämtar ditt husdjur senare än vad som har avtalats debiteras extra dygnskostnad för varje påbörjat dygn. Om djuret inte hämtas inom tre dagar efter överenskommen tid debiteras därefter dubbel dygnshyra.

Kvarglömda föremål/persedlar kan hämtas upp på gården en dag/tid vi kommer överens om. Föremål kvarlämnade mer än tre månader tillfaller Bestbo gård.